NAUTIKA KAPAL NIAGA

Diklat dilaksanakan dengan sistem reguler dan kelas kecil untuk kerja praktik di bengkel.Materi diklat dititik beratkan kepada penguasaan trek pelayaran, navigasi dan k3 pada kapal niaga

Lingkup pekerjaan : Asisten perwira kapal niaga (kapal kargo, tanker, kapal penyebrangan, dll)